SARI SCHORR ON TOUR in Deutschland, Beldien u. Österreich

   SARI SCHORR ON TOUR in Deutschland, Beldien u. Österreich

   SARI SCHORR ON TOUR IN DEUTSCHLAND
   Nov 14 Wed Spirit of 66Verviers, Belgium
   Nov 15 Thu Schwarzer AdlerRheinberg, Germany
   Nov 16 Fri Kulturzentrum FranzisWetzlar, Germany
   Nov 17 Sat Winter BluesUdestedt, Germany
   Nov 19 Mon Blue MondaySalzburg, Austria
   Nov 20 Tue GewölbeHaiming, Germany
   Nov 22 Thu Charivari Ulm, Germany
   Nov 23 Fri Wunderbar Weite Welt Eppstein, Germany
   I Love The Life I Live, I Live The Life I Love (Muddy Waters)